Eesti Epilepsialiit
www.epilepsialiit.ee

Eesti Epilepsialiit pakub eneseabi väljaspool arstikabinetti. Eesti Epilepsialiit (EEL) on vabatahtlik ühing, mis ühendab epilepsiahaigeid, nende perekonnaliikmeid ja kõiki epilepsiast huvitatud inimesi. EEL on loodud 1993. aastal. Teeme koostööd Eesti Epilepsiavastase Liigaga (Eesti epilepsiaalase arstide ühinguga) ja Soome Epilepsialiiduga. Tegeleme seltsielu ja mitmete teiste ühisüritustega – peamiselt organiseerime õppeseminare ja loenguid. Levitame oma võimaluste piires informatsiooni epilepsia kohta.

 

Eesti Lihasehaigete Selts
www.els.ee

Eesti Lihasehaigete Selts (ELS) on ühendus, kelle eesmärgiks on parandada lihashaigusega inimeste elukvaliteeti. Selle eesmärgi täitmiseks on mitmeid teid — toetame oma liikmeid kogemuse ja nõuga, vahendame informatsiooni nii haiguse kui toimetuleku kohta, korraldame silmaringi laiendavaid üritusi ning pakume väljakutset lüüa kaasa seltsi igapäevatöös. Hea huumor on meie ühiste ettevõtmiste lahutamatu kaaslane ja iga meie “pere” liige omaks võetud just sellisena nagu ta on.

 

Eesti Parkinsoniliit
www.parkinson.ee

Eesti Parkinsoniliit on vabatahtlik, mittetulunduslik ja mittepoliitiline organisatsioon, mis ühendab Parkinsoni tõbe põdevatest haigetest, nende hooldajatest ja teistest EPL eesmärkidest huvitatud isikutest moodustunud mittetulundusühinguid ja seltsinguid.

 

Eesti Sclerosis Multiplexi Ühingute Liit
www.smk.ee

Eesti Sclerosis Multiplex’i Ühingute Liit (ESMÜL) koondab läbi seitsme kohaliku patsientide organisatsiooni sclerosis multiplex‘iga (SM) inimesi, nende lähedasi, tugiisikuid, toetajaliikmeid ja professionaale.

 

Eesti Seljaajusonga- ja Vesipeahaigete Selts “Kelluke”
www.kelluke.ee

Eesti Seljaajusonga- ja Vesipeahaigete Selts Kelluke on Rahvusvahelise Spina Bifida ja Hüdrotsefaalia Föderatsiooni liige.
Meie eesmärgiks on ühendada seljaajusonga- ja vesipeahaigeid inimesi, nende lähedasi, meedikuid ja vabatahtlikke abistajaid ühtseks kogukonnaks, mis toetab elukestva haigusega võitlevate laste, noorte ja täiskasvanute maksimaalset eneseteostust, toimetulekut ja heaolu.