Ravijuhised

 • Eesti ravijuhendid

  Neuroloogia ja teiste erialade Eestis kehtivad ravijuhised leiab www.ravijuhend.ee

  Täiskasvanute unehäirete esmane diagnostika  (uus)

  Juhend annab soovitused unehäirete diagnoosimiseks esmatasandile kättesaadavate ja teostatavate meetoditega, mis peaaegu ei hõlma instrumentaaldiagnostikat.  https://www.ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid/193/taiskasvanute-unehairete-esmane-diagnostika

  Insuldi ravijuhend

  Insuldi ravijuhendi eesmärk on abistada arsti, õde, kiirabi- ja taastusravipersonali insuldi primaarse preventsiooni, insuldi akuutse ravi, taastusravi ja sekundaarse preventsiooni läbiviimisel. Insuldi ravijuhendit on vaja insuldijuhu etapiviisilise käsitluse ühtlustamiseks Eestis. 

  https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/download/9886/5073/0 

  Insuldi taastusravi juhend

  Insuldi taastusravi juhend sisaldab üldisi põhimõtteid, mida tuleks järgida insuldi taastusravis, mitte konkreetseid otsuseid, mis iga patsiendi puhul võivad varieeruda suures ulatuses. Juhendi eesmärgiks on pakkuda tuge insuldihaigega kokkupuutuvale arstile valikute tegemisel patsiendi suunamisel erinevatesse taastusravi etappidesse ning olla abiks taastusravi spetsialistidele oma töö optimeerimisel ning taastusravi teenuse kvaliteedi ühtlustamisel erinevates raviasutustes. 

  https://www.ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid/181/insuldijargne-taastusravi

  Epilepsia ravijuhend 

  Epilepsia Eesti ravijuhendi koostamise eesmärk on esitada Eesti arstkonnale juhised epilepsia diagnoosimiseks ja raviks lähtudes teaduspõhiste uuringute tulemustest. Ravijuhendi sihtgrupiks on erinevate erialade arstid, kes tegelevad epilepsiaga inimeste probleemidega – neuroloogid, neurokirurgid, perearstid, psühhiaatrid, radioloogid jt. 

  https://www.ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid/21/epilepsia-ravijuhend

  Dementsuse ravijuhend Eestis

  Dementsuse levimus maailma andmetel on tõusudententsiga ja Eestis on see sündroom aladiagnoositud, moodustades umbes 10 % tegelikest dementsusjuhtudest. Diagnoosi standartideks Eestis on võetud praegu ülemaailmselt heakskiidetud ja üldkasutatavad erinevate dementsuse vormide diagnoosikriteeriumid. Juhendi koostamisel on toetutud Euroopa Neuroloogiaseltside Föderatsiooni poolt kinnitatud dementsuse diagnoosi- ja käsitlusjuhendile, Ameerika tõenduspõhistele praktiseerimisjuhenditele (viited lõpus). Eri dementsuste diagnoosimisel on toetutud hetkel maailmas käibelolevatele diagnoosikriteeriumidele, mis on esitatud juhendi lisana ja mille viited on kasutatud kirjanduse rubriigis. 

  https://www.ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid/19/dementsuse-ravijuhend-eestis

  Parkinsoni tõve Eesti ravijuhend

  Käesoleva ravijuhendi eesmärgiks on anda Eesti arstidele juhised Parkinsoni tõve diagnoosimiseks, lähtudes tõenduspõhistest uuringutulemustest ja mujal Euroopas väljatöötatud käsitlusjuhenditest, arvestades Eesti tingimusi ja võimalusi. Ravijuhendi sihtrühmaks on erinevate erialade arstid (sealhulgas neuroloogid, neurokirurgid, perearstid, psühhiaatrid, uroloogid, radioloogid jt), õed ja teiste erialade esindajad, kes tegelevad Parkinsoni tõvega: psühholoogid, füsioterapeudid, tegevusterapeudid, logopeedid ning sotsiaaltöötajad. 

  https://www.ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid/33/parkinsoni-tove-eesti-ravijuhend

  Ajusurma tuvastamise juhend

  Ajusurm on organismi kui terviku hukkumine peaaju funktsioonide täieliku ja taaspöördumatu lakkamise tõttu. Otsus surma tuvastamise kohta ajusurma kujul võetakse vastu arstide komisjoni poolt, koosseisus: anestesioloog ja neuroloog (neurokirurg).

   

   

 • Rahvusvahelised ravijuhendid

  EFNS Guideline Archive

  An important aim of the EFNS is to establish European standards of diagnosis, treatment and care within the various subfields of neurology. Europe with its very heterogeneous neurology needs to establish not only guidelines for the diagnosis and the treatment of neurological disorders, but also for the organisation of certain aspects of neurology. www.efns.org

  International Headache Society Guidelines

  IHC poolt avaldatud peavalude diagnostikat ning ravi käsitlevad juhised. IHC Guidelines

  Brain Trauma Foundation Guidelines

  The implementation of TBI Guidelines produces improved efficiency and outcomes for professionals and patients beginning with the pre-hospital management phase and extending throughout long-term application of care. www.braintrauma.org

© Copyright 2021
ENNS by enns

powered by Everything WordPress theme