• Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide selts on 1922 aastal asutatud erialaselts, mis koondab enda alla neuroloogia ja neurokirurgiaga seotud spetsialiste ning huvilisi. Selts on EAN ja EANS liige.
 •  

 • VIITED


  Eesti Peavalu Selts
  www.peavalu.ee

  Eesti Liigutushäirete Selts
  www.estmodis.ee

  Insuldi info
  www.insult.ee

  Kliinilise Neurofüsioloogia Selts
  www.enns.ee

  Eesti Lasteneuroloogide Selts
  www.elns.ee

 • TEATED


  SALZBURGI TÄIENDUSSEMINARID ARSTIDELE 2023. a / tähtaeg 31. jaanuar 2023

    Open Medical Institute (OMI) on välja kuulutanud stipendiumikonkursi arstidele osavõtuks 2023.a Salzburgi kliinilistest 1-nädalatest täiendusseminaridest Salzburgis (Schloss Arenberg, Salzburg, Austria). Seminare toetab Ameerika Austria Fond (AAF)

  Salzburgi seminaride 2023. a kava OMI kodulehel Kandideerimisavalduste esitamine OMI kodulehelt seminari juurest või siit

  SALZBURGI SEMINARID 2023 kevadel ja suvel – tähtaeg 31. jaanuar 2023

  10. – 16.09. Neurosurgery (Brain)

  16.09 – 23.09. Neurosurgery (Spine)

  18. – 24.06. Medical Leadership

  03.- 9.09. Global Health: Vector-Borne Diseases

  AAF poolt finantseeritavate seminaride eesmärgiks on pakkuda kaasaegsel tasemel täiendkoolitust kliinilise töö kogemusega (mid-career level) arstidele ja residentidele. Lektorid on USA, Austria jt mainekatest meditsiinikeskustest ja ülikoolidest. Nädalastest seminaridest võtab osa 35-60 arsti peamiselt Kesk-ja Ida-Euroopa riikidest.

  Kandidaatide inglise keele oskus peab olema heal tasemel, mis võimaldab seminari töös aktiivselt osaleda ning kolleegide ja õppejõududega vabalt suhelda. Konkursi võitnud saavad stipendiumi, mis katab reisikulud kuni 300 EUR ulatuses ja osalemiskulud (majutus, toitlustamine, õppematerjalid).

  Seminaris osalenud saavad jätkata erinevatel programmidel AAF rahalise toetusega – OMI Observership; OMI Research Observership; OMI Satellite Symposia (võimaldab kutsuda Eestisse seminariga seotud välisõppejõude 2 päevaks); OMI Visiting Professorship (võimaldab Eestisse kutsuda seminariga seotud välisprofessorit 1 päevaks).

  Seminaridele kandideerimiskeskkond https://portal.openmedicalinstitute.org/

  Seminarile kandideerimiseks vajalikud dokumendid on: CV, arstidiplomi koopia, foto, publikatsioonide nimekiri (soovituslik)

  Kontakt: Marika Rosenthal (Marika.Rosenthal@ut.ee)  
 

PÜSITOETAJAD

© Copyright 2021
ENNS by enns

powered by Everything WordPress theme