Puusepa medal

Medali statuut

Professor Ludvig Puusepp (3.12.1875-19.10.1942) oli neurokirurgia rajajaid maailmas, Eesti neuroloogia looja, Tartu Ülikooli Närvikliiniku esimene juhataja (02.12.1920-19.10.1942), Eesti Neuroloogia Seltsi organiseerija (1923), Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik (1938), Padua ja Vilniuse ülikoolide audoktor (1922 ja 1929), paljude teadusakadeemiate ja teadusseltside auliige või liige, paljude rahvusvaheliselt tuntud neurokirurgia- ja neuroloogiaalaste tööde autor.

L. Puusepa mälestuse jäädvustamiseks on Tartu Ülikooli Närvikliinik koos Eesti Ludvig Puusepa-nimelise Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsiga otsustanud asutada Ludvig Puusepa medali, millega autasustatakse väljapaistvaid teadlasi neuroloogia ja neurokirurgia alal, Eesti Vabariigi teenekaid neurolooge ja neurokirurge ja teisi Eesti neuroloogiale ja neurokirurgiale olulisi teeneid osutanud isikuid Ludvig Puusepa medali komitee otsustusel.

Ludvig Puusepa medali komiteesse kuuluvad  Tartu Ülikooli Närvikliiniku juhataja ja korraline neurolooga- ning neurokirurgiaprofessor, L. Puusepa-nimelise Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi president ja sekretär.

Medal on hõbedast, selle aversil on prof. L. Puusepa bareljeefportree ja kiri LUDVIG PUUSEPP 1875 – 1942, medali reversil on TÜ Närvikliiniku hoone fassaadi kujutus. Medali autoriks on kunstnik Stanislav Netshvolodov.
Esikülg
L. Puusepa medali saajate nimed fikseeritakse spetsiaalses auraamatus, mida hoitakse TÜ Närvikliinikus. Medali vastuvõtmisel annab saaja sellesse raamatusse allkirja. Medaliga koos antakse isikule vastav kiri (eesti keeles) medalikomitee esimehe allkirjaga.

Ludvig Puusepa medal antakse medalikomitee otsusel:

  1. Väljapaistvatele teadlastele neuroloogia ja neurokirurgia alal, kellel on õigus soovi korral esineda Ludvig Puusepa loenguga Tartu Ülikooli Närvikliiniku ja/või Eesti L. Puusepa-nimelise Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi poolt korraldataval üritusel.
  2. Tartu Ülikooli Närvikliiniku teenekatele õppejõududele ja/või Eesti L.Puusepa-nimelise Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi auliikmetele või teenekatele liikmetele.
  3. Eesti neuroloogiale ja neurokirurgiale ja prof. L. Puusepa mälestuse jäädvustamisele olulisi teeneid osutanud isikutele (riigi- või majandustegelastele, akadeemilistele isikutele või organisatsioonidele.

Ludvig Puusepa medal on antud:

13.12.1999

prof. Ain-Elmar Kaasik
dr. Astrid Kokk
dr. Enno Kross
dots. Liivia Luts
dr. Ruth Paimre
prof. Arvo Tikk

08.12.2000 – dr. Rein Zupping

23.11.2001 – prof. Jorma Palo

04.02.2002 – Tartu Ülikooli Ajaloomuuseum

10.12.2002 – prof. Gazi Yasargil

05.12.2003 – prof. Tiina Talvik

04.12.2004 – prof. Akira Ogawa

25.11.2005 – prof. Markku Kaste

08.12.2006 – prof. Joao Lobo Antunes

07.12.2007 – prof. Ülo Leppik

05.12.2008 – prof. Ken Lindsey

04.12.2009 – prof. Jan Jakob Mooij

03.12.2010 – prof. Sten Magnus Aquilonius

02.12.2011 – prof. Gudrun Boysen

07.12.2012 – prof. Juha Hernesniemi

06.12.2013

prof. Andrew Lees
dr. Siiri-Merike Lüüs
dr. Helle Nurm
dr. Andres Ellamaa

05.12.2014 – prof. Juha Jääskeläinen

04.12.2015 – prof. Angela Vincent

05.12.2016 – prof. Vladimir Benes

© Copyright 2021
ENNS by enns

powered by Everything WordPress theme