Liikmelisus

ENNS põhikirja alusel võib seltsi liikmeks vastu võtta arste ja teisi kõrgharidusega spetsialiste, kes on teaduslikul või pedagoogilisel tööl neuroloogia ja neurokirurgia erialadel. Seltsi liikmeks võetakse vastu isikliku avalduse põhjal piirkondliku seltsi koosolekul lahtisel hääletamisel lihthäälteenamuse alusel. Liikmelisusega seotud õigused ja kohustused on sätestatud põhikirjas.

Liikmemaks on 50 EUR (mittetöötav pensionär 15 EUR, ja  auliige ei maksa), mis sisaldab ka neuroloogia/neurokirurgia Euroopa seltside makse. Liikmemaksu saab tasuda seltsi arveldusarvele EE581010052038536005 (SEB Pank). Tähtajaks on iga aasta 1. aprill.

Seltsi juhatusse kuuluvad:

Pille Taba
Seltsi president
e-post: pille.taba@kliinikum.ee

Toomas Asser
Asepresident
e-post: toomas.asser@kliinikum.ee

Sulev Haldre
Eelmine president
e-post: sulev.haldre@kliinikum.ee

Kersti Brems-Neuhaus
Laekur
e-post: kersti.brems-neuhaus@itk.ee

Katrin Antsov
Sekretär
e-post: katrin.antsov@ph.ee

Andrus Kreis
e-post: andrus.kreis@regionaalhaigla.ee

Janika Kõrv
e-post: janika.korv@kliinikum.ee

Katrin Gross-Paju
e-post: katrin.gross-paju@ltkh.ee

© Copyright 2021
ENNS by enns

powered by Everything WordPress theme