Kliiniline järelaudit insuldiravi kvaliteedi kohta

Eestis on läbi viidud 2 insuldi diagnostika ja raviauditit, aastatel 2002–2003 ja 2010. Esimene insuldi audit (2003) tõi välja, et Eestis on liiga  palju erineva kompetentsuse ja diagnoosimisvõimalustega raviasutusi, kus ravitakseakuutse insuldiga patsiente. Audit leidis, et ravi hilineb, optimaalne ravi on sageli puudulik, nii ohustatud isikutel kui insulti põdenuil on riskitegurid mõjustatud ebapiisavalt ning taastusravi kättesaadavus on puudulik. Teise insuldiauditi tulemused avaldati 2010. a. Selle eesmärgiks oli analüüsida teostatud ravi vastavust Insuldi Eesti Ravijuhendile (2005) ja võrrelda insuldi käsitlust esimese auditi tulemustega. Teise auditi järeldustena toodi välja,et üldiselt ravijuhendit on hakatud enam järgima. Võrreldes esimese auditiga olid paranenud  diagnoosimis- ja ravivõimalused, kuid osades raviasutustes oli siiski ravi kättesaadavus halvem. Parim käsitlus oli raviasutustes, kus olid insuldiüksused. Rahule võis jääda patsientide  käsitlusega insuldiüksustes Tallinnas ja Tartus, puudujääke esines teistes keskhaiglates. Audit leidis, et mitmetes üldhaiglates pole pädevust ja/või tingimusi akuutse insuldiga patsientide käsitlemiseks.

Auditi lühikokkuvõte on saadaval Haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee

 • Kontakt

  L. Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts
  L. Puusepa 8
  Tartu 51014
  Eesti
  Faks: +372 7 318 509
  E-post: info@enns.ee

 • Jäta meile teade

  Lisa siia oma sõnum ja kontaktandmed. Võtame Sinuga ühendust esimesel võimalusel.